Proiectul LIN LAN LIM, de tip bilateral Comenius, 24 M (2011-2013)
Limba oficială a proiectului: limba franceză

 

Țări partenere:

 • România – Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Suceava
 • Franţa – Liceul Profesional „Amyot d’Inville”, Senlis

 

Obiective:

 • realizarea unui studiu comparativ a limbilor franceză şi română, cu pornire de la originea latină a celor două limbi
 • structurarea studiului lingvistic pe acei vectori cu mare impact educativ asupra elevilor,
 • realizarea unor produse finale de tip artistic (creativitate, joc şi chiar artă în structurile:   poezie, grafică tradiţională, grafică digitală şi artă modernă, combinată, cu pornire de la expresiile studiate şi de la specificităţile lor naţionale)
 • comunicare în limba franceză pentru elevii români şi limba română pentru elevii francezi (pentru valorizarea patrimoniului lingvistic şi  cultural al ambelor ţări)

 

Activităţi:

 • studiul unor expresii, idiomuri, proverbe, versuri celebre etc din limbile română şi franceză, a semnificaţiilor lor în corespondenţă cu expresiile din limba latină din care provin sau care exprimă aproximativ acelaşi lucru (10 domenii culturale),
 • contextualizarea expresiilor, idiomurilor, proverbelor  în funcţie de particularităţile geografice şi istorice ale celor două ţări, identificarea unor elemente de psihologie a limbilor şi de vivacitate a acestora de-a lungul  timpului,
 • compararea sistemelor educative de tip formal din România şi Franţa, prin participarea în comun la activităţi curriculare (lecţii deschise, interactive, concepute şi derulate în structură bilingvă),
 • realizarea de produse finale de natură artistică, cu mare putere de sugestie şi care pot fi utilizate în activitatea viitoare a liceelor partenere, ca exemple de bună practică,
 • interacţiunea elevilor din grupurile ţintă transnaţionale cu diferite tipuri de public (realizarea unui număr mare de spectacole)

 

Mobilităţi transnaţionale:

 • Franţa38, în cei doi ani de implementare (25 în primul an, 13 în al doilea an)
 • România38,  în cei doi ani de implementare (25 în primul an, 13 în al doilea an)

 

Produsele finale:

 • Spectacole de Slam, susţinute în România şi Franţa, pregătite sub coordonarea unui specialist,
 • Broşură reprezentând rezumatul studiilor lingvistice realizate de elevi şi a creaţiilor lor poetice pe marginea expresiilor studiate. Sub egida titlului Rencontre elevii şi-au exprimat sentimentele prilejuite de modul în care au interacţionat, de atmosfera pe care, în comun, au creat-o şi întreţinut-o,
 • Reprezentări artistice digitale, structurate la intersecţia dintre arta grafică tradiţională, sculptură, teatru şi tehnica digitală,
 • Produse ale atelierelor: Enciclopedia cuvintelor, De ce să învăţăm o limbă străină ?, Latinitatea – izvor cultural, Educaţia tinerilor- dezbatere.
 • Blogul proiectului,
 • Platforma EST
 • Cursuri opţionale interdisciplinare, care pot fi incluse în oferta de CDS a liceelor partenere.

 

 

Parteneriat cu liceul Amyot d’Inville din Senlis, Franţa, 2008-2013

 1. Schimb de elevi şi realizarea de activităţi comune
 2. Proiect bilateral Comenius LINLANLIM
 3. http://linlanlim.blogspot.ro/2013_06_01_archive.html