Învăţământ bilingv francofon la CNPR

Tradiţie şi perspective

 

În anul 2003, CNPR și-a depus candidatura pentru participarea la un program inițiat de Guvernul francez, proiect care viza consolidarea, diversificarea şi modernizarea învăţământului bilingv francofon în România.

La concursul iniţiat au luat parte peste 60 de licee din ţară, fiind declarate câştigătoare doar 10, printre care şi CNPR. Evaluarea s-a realizat pe baza scrisorii de intenție şi a unui dosar. Participarea la această selecție a presupus întocmirea documentaţiei, realizate de o echipă de profesori, precum și inspecția efectuată de  partea franceză care a analizat baza materială și resursele umane ale instituției de învățământ.

De mai bine de zece ani, colegiul nostru face parte integrantă din acest program a cărui bază legislativă este asigurată prin acte semnate la nivel de miniștri sau adoptate de guvernele și parlamentele celor două țări. Activitatea echipei francofone, formată din profesori de limba franceză şi profesori de discipline nonligvistice (istorie, geografie, matematică, fizică, chimie şi biologie) este coordonată de reprezentanții SCAC (Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei) și ISJ (Inspectoratul Şcolar Judeţean) Suceava.

Derularea proiectului a necesitat multă muncă, imaginație și inventivitate, primele activități fiind desfășurate sub directa îndrumare a Ambasadei Franței, Institului francez de la București, prin cursurile organizate periodic la nivel național și în străinătate, la CIEP-Sevres, CAVILAM-Vichy, BELC-Sevres.

Materialele pedagogice: cărți, DVD-uri, dicționare, enciclopedii, metode pedagogice, ghiduri de bune practici reprezintă mijloace de lucru care stau permanent la dispoziţia elevilor şi a profesorilor.

Colegiul nostru oferă posibilitatea învăţării disciplinelor nonlingvistice – matematică, fizică, geografie, chimie, istorie, biologie – în limba franceză, având în vedere că profesorii care predau aceste discipline sunt titulari de certificate DALF și DELF.

Elevii care aleg cursurile secţiei bilingve francofone au în programă 5 ore de limba franceză pe săptămână şi o oră de Geografia Franţei (în clasa a IX-a), respectiv Istoria Franţei (în clasa a X-a). Studiul limbii franceze conform programei ministerului este aprofundat de o metodă de predare editată în Franţa, ceea ce permite elevilor să se pregătească în vederea susţinerii proiectului interdisciplinar din cadrul probei anticipate a Bacalaureatului francofon şi a DELF-ului în clasa a XI-a.

Conținutul modulului interdisciplinar, modalitățile de lucru inter și transdisciplinare sunt atuuri pertinente în formarea elevilor de la secția bilingvă francofonă. Modulul interdisciplinar prevăzut în clasa a XI-a aprofundează pregătirea elevilor conform competenţelor vizate de CECR (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine). Alegerea temelor proiectelor bilingve se desfășoară în cadrul unei ședințe la care participă toți membrii echipei francofone și colectivele vizate. Menționam că elevii sunt receptivi şi creativi în conceperea, redactarea şi realizarea produsului final, fiecare generaţie apreciind această activitate ca un câştig şi o dezvoltare personală. Produsul final este diseminat la nivelul instituţiilor şcolare şi administrative, partenere de lucru în realizarea proiectului.

Modulul interdisciplinar și susținerea probei anticipate a bacalaureatului francofon în clasa a XI-a oferă elevilor şansa de a obţine atât diploma eliberată de Ministerul Educaţiei din România, precum şi cea eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa. Aceste diplome le permit absovenţilor noştri să se integreze în sistemul de învăţământ superior francofon în România sau în străinătate. Din 2011, elevii din clasele bilingve care susţin bacalaureatul francofon participă şi la proba scrisă a disciplinei nonlingvistice. Media de bacalaureat, care trebuie să fie minim 6, este media aritmetică a notei obținute la proba anticipată și notei la probă scrisă.

Programul de studiu al elevilor se completează armonios cu activitățile culturale care îi implică pe elevi în învățarea limbii franceze prin participarea la schimburile școlare și parteneriate (Le Lycée Amyot d’Inville de Senlis şi Le Lycée La Miséricorde de Metz), prin practica teatrală (trupa de teatru a liceului care ființează de 10 ani a participat la festivalurile naţionale – Amifran şi internaţionale), precum şi prin redactarea unei reviste şcolare în limba franceză.

În contextul multicultural și plurilingvistic actual, şcoala noastră păstrează bunele tradiții educaționale, adaptându-le la noile modalități de formare și informare, cu scopul de a-şi pregăti elevii să devină buni cetățeni europeni. Rezultatele obținute de-a lungul anilor de către elevii şi profesorii CNPR certifică valoarea înaltă a actului educațional realizat aici.