Obiectivele secției

 

Printre obiectivele acestei secții se numără:

 • A imbogăți și a diversifica vocabularul
 • A analiza procesele economice, socale și culturale
 • A iniția în cercetare
 • A concepe grafice, CD-ROM-uri și hărți
 • A exprima opiniile
 • A promova toleranța și coabitarea, a păstra diversitatea etnică
 • A dezvolta competențele informatice
 • A prezenta o sinteza coerentă și logică
 • A manifesta flexibilitate în schimbul de idei în cadrul unei echipe
 • A sensibiliza elevii în învățarea limbii franceze ca modalitate de acces pe piața muncii
 • A crește interesul elevilor în descoperirea aspectelor socioculturale și profesionale specifice
 • A dezvolta încrederea elevilor în capacitatea lor de a inova